Utvärdering av Våga Fråga, Våga Lyssna VT24

Du har gått en workshop om psykisk ohälsa och säkerhet. Nu är vi nyfikna på vad du tyckte om den!

Denna utvärdering är anonym och bidrar till att förbättra SöderS utbildningsverksamhet.