Projektbidrag                      (nytt bidrag 2024)


 • Ansökan och redovisning sker i två digitala formulär. 
 • Ansökan är öppen två perioder varje år.
  • Period 1: Första maj till sista juni
  • Period 2: Första november till sista december
 • Bilder på genomförandet efterfrågas som krav. 
 • Ansökningar godkänner att projektet uppvisas på t.ex. SöderS hemsida.
 • Total pott på 20 000 kr per verksamhetsår att söka ur. 
 • Två ansökningsperioder per år i slutet av varje termin.
 • Möjligt att söka retroaktivt.

Jag har har förstått att föreningen behöver uppfylla följande krav för att min ansökan ska bli godkänd:
SöderS affischfooter
SöderS hållbarhetspolicy
SöderS dataskyddspolicy