Kandidera & nominera

Sök förtroendeuppdrag inom Södertörns högskolas studentkår för verksamhetsåret 2024/25

Valberedningens uppdrag är att till medlemmarna på årsmötet föreslå studenter till studentkårens styrelse, valberedning och revisorsposter under verksamhetsåret 2024/25.


För att kandidera (söka) till ett förtroendeuppdrag behöver du vara student vid Södertörns högskola och medlem i studentkåren. Du behöver också ha ett intresse, erfarenhet eller  nyfikenhet för utbildningsfrågor och studentkårens arbete.

Därutöver är det meriterande om du har erfarenhet eller intresse för frågor om

 • Ekonomi och förvaltning, 
 • Samhällspolitiskt engagemang, eller
 • Kommunikation och medlemsburen verksamhet

Läs mer om uppdragen och kandidera genom att fylla i formuläret nedan!

Ordförande

Som ordförande för SöderS är ditt främsta uppdrag att leda styrelsens strategiska arbete. Det handlar om att kalla till och leda styrelsemöten, sammanställa handlingar och se till att alla kan delta med goda förutsättningar.

Som ordförande arbetar du också tillsammans med generalsekreteraren för att säkerställa att organisationen når de uppsatta målen. Ordförande är genom styrelsen chef för generalsekreteraren. Utöver kärnuppdraget finns det också stora möjligheter för dig att sätta en personlig prägel på ordförandeskapet.

Du har stor frihet att lägga extra fokus på just det du brinner för. Du formar uppdraget utifrån dina intressen, oavsett om det handlar om att stärka utbildningskvaliteten på högskolan, hjälpa föreningar med evenemang eller driva opinion för dina hjärtefrågor.

Att vara ordförande för SöderS är ett deltidsuppdrag med en omfattning på 30% av en heltid.

Kvalifikationer


Som ordförande krävs det att du har:

 • Erfarenhet av styrelsearbete
 • Erfarenhet av att leda grupper/personer
 • Är bra på att arbeta tillsammans med andra
 • Har ett engagemenag för studentkårens verksamhet
 • Grundläggande förståelse för studentkårers verksamhet och uppdrag

Ordförande behöver även kunna avsätta den tid som uppdraget kräver. Exakta ramar för arbetstiden kommer ordförande och vice ordförande överens om tillsammans med SöderS generalsekreterare.

Styrelseledamot

Som styrelseledamot i SöderS styrelse är ditt främsta uppdrag att bidra till SöderS strategiska utveckling, genom att aktivt delta vid styrelsemötena. Styrelsen som grupp är ytterst ansvarig för personal- och arbetsmiljöfrågor, för organisationens ekonomi och för att verksamhetsplanen följs.

Utöver det har du stor frihet att vara med och forma ditt uppdrag som styrelseledamot. Har du exempelvis ett särskilt intresse för den sociala verksamheten och att det ska vara roligt att plugga på Södertörn? Eller brinner du lite extra för utbildningskvalitet och studenträtt? Eller vill du att det ska bli enklare och roligare att vara medlem i SöderS? Oavsett så kan styrelseuppdraget formas utifrån ditt engagemang och dina förutsättningar.

Att vara ledamot i SöderS styrelse är ett ideellt uppdrag.

Kvalifikationer


 • Bra på att arbeta tillsammans med andra
 • Har ett engagemang för studentkårens verksamhet
 • Tid att delta vid 3-6 möten per termin (ca två timmar långa, med något undantag)

Vice ordförande

Som vice ordförande är du ställföreträdande för ordföranden. Det innebär att ni är ett team och att du ska kunna hoppa in och täcka upp ifall ordförande skulle vara frånvarande. Det innebär också att ni arbetar tillsammans för att säkerställa att olika arbetsuppgifter blir gjorda.

För vice ordförande kan handla om att kalla till och leda enstaka styrelsemöten, stötta ordföranden i arbetsledning av generalsekretaren eller hoppa in som ersättare på olika möten. 

Utöver det ställföreträdande uppdraget har vice ordförande samma uppdrag som övriga ledamöter i SöderS styrelse.

Att vara vice ordförande är ett deltidsuppdrag med en omfattning på 20% av en heltid.

Kvalifikationer

Som vice ordförande krävs det att du:

 • Har erfarenhet av styrelsearbete
 • Bra på att arbeta tillsammans med andra
 • Har ett engagemang för studentkårens verksamhet
 • Har grundläggande förståelse för studentkårens verksamhet och uppdrag

Vice ordförande behöver kunna avsätta den tid som uppdraget kräver. Exakta ramar för arbetstiden kommer ordförande och vice ordförande överens om tillsammans med SöderS generalsekreterare.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen ska sprida information om uppdragens innebörd, ansvar och omfattning till kandidater och medlemmar.

Valberedningen ska bestå av tre personer som inom sig utser en sammankallande.

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorns uppdrag är att fortlöpande granska SöderS verksamhet i syfte att tillgodose att verksamheten bedrivs och beslut fattas i enlighet med av medlemmarna fastställda riktlinjer för organisationen och verksamhetsåret.

Verksamhetsrevisor ska till varje höstsammanträde avge verksamhetsrevisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret till SöderS medlemmar. Denna ska innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Nominera

Maila valberedning@soders.nu med kontaktuppgifter och en kort motivering om den du vill nominera. Sista dag att nominera till uppdrag för verksamhetsåret 2024/25 är 24 mars 2024

Kandidera

Fyll i formuläret nedan. Sista dag att kandidera till uppdrag för verksamhetsåret 2024/25 är 31 mars 2024.

Välj fil Ändra