Personal

Thérèse Lelli

Student- och doktorandombud

Kontakt

För studentärenden →

E-post
therese.lelli@soders.nu

Telefon
072-002 52 98

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Studentombud
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Malin Helldorff

Generalsekreterare

Kontakt

E-post
malin.helldorff@soders.nu

Telefon
072-002 59 63

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Generalsekreterare
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Rasmus Storkamp

Verksamhetsutvecklare med ansvar för medlemmar och föreningar

Kontakt

E-post
rasmus.storkamp@soders.nu

Telefon
072-002 53 89

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Verksamhetsutvecklare
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Oskar M Wiik

Kommunikatör

Kontakt

E-post
oskar.m.wiik@soders.nu

Telefon
072-002 59 64

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Kommunikatör
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Isabella Blomstrand

Student- och doktorandombud

Kontakt

E-post
isabella.blomstrand@soders.nu

Telefon
072-002 59 65

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Studentombud
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Styrelse

Frida Hanslep Kellén

Ordförande

Frida är studentkårens ordförande verksamhetsåret 2023/24 och studerar arkivarie- och kulturarvsprogrammet vid Södertörns högskola

Kontakt

frida.hanslep.kellen@soders.nu

Tilda Nyström

Vice ordförande

Tilda är vice ordförande för SöderS verksamhetsåret 2023/24 och studerar personalvetarprogrammet vid Södertörns högskola.

Kontakt

tilda.nystrom@soders.nu

Ronja Pedersen

Ledamot

Ronja studerar kulturanalys med inriktning hållbar utveckling vid Södertörns högskola och är ledamot i studentkårens styrelse för verksamhetsåret 2023/24

Kontakt

ronja.pedersen@soders.nu

Julia Runnelid

Tf. vice ordförande

Julia studerar utveckling och internationellt samarbete och är ledamot i studentkårens styrelse för verksamhetsåret 2023/24

Kontakt

julia.runnelid@soders.nu

Carmen Tran

Ledamot

Carmen är student på personalvetarprogrammet och är ledamot i studentkårens styrelse för verksamhetsåret 2023/24

Kontakt

carmen.tran@soders.nu

Sini Nurminen

Ledamot

Sini är student på retorikkonsultprogrammet och är ledamot i studentkårens styrelse för verksamhetsåret 2023/24.

Kontakt

sini.nurminen@soders.nu

Doktorandråd

Jane Ruffino

Sekreterare

Kontakt

jane.ruffino@sh.se

Hamdija Begovic

Ordförande

Kontakt

hamdija.begovic@sh.se

Nathalie Hinders

Vice ordförande

Kontakt

nathalie.hinders@sh.se

Valberedning

Jonas Lundgren

Ledamot

Kontakta valberedningen

valberedning@soders.nu

Kontakta Jonas

jonas.lundgren@soders.nu

Matilda Spetz Tamburrini

Ledamot

Kontakta valberedningen

valberedning@soders.nu

Kontakta Matilda

matilda.spetz.tamburrini@soders.nu

Revisorer

Josefin Stern

Verksamhetsrevisor

Kontakt

revisor@soders.nu

Per Bolin

Inspektor

Kontakt

inspektor@soders.nu

PwC

Auktoriserad revisor

BookS

Sumaya Garad

Verksamhetschef

Kontakt
sumaya.garad@soders.nu

ESN Södertörn

Amina Rudhe Hajache

Ledamot

Adam Hemdan

Ordförande

Kontakt
president@esnsodertorn.org

Eleonora Ideström

Ledamot

Klaudia Lutaj

Eventansvarig

Kontakt
events@esnsodertorn.org

Dema Naddaf

Eventansvarig

Kontakt
events@esnsodertorn.org

SöderS Pub

Hamsa Abdelgadir

Bokningsansvarig

Kontakt
hamsa.abdelgadir@soders.nu

Liam Andersson

Inköpsansvarig

Kontakt
liam.andersson@soders.nu

Filippa Borgenäs

Eventansvarig

Kontakt
filippa.borgenas@soders.nu

Amalia Ehrenkrona

Funktionärsansvarig

Kontakt
amalia.ehrenkrona@soders.nu

Lillian Falk

Vice ordförande

Kontakt
lillian.falk@soders.nu

Emil Wiesel

Ordförande

Kontakt
emil.wiesel@soders.nu

Emil Zadworny

Ekonomiansvarig

Kontakt
emil.zadworny@soders.nu

SH Radio

Cici Hong

Ordförande

Gustav Holmberg

Kassör & teknikansvarig

Oscar Bergholm

Eventansvarig

Noel Alfredsson Braic

Sportredaktör

Ugo Arxet

Sociala medier-ansvarig