Personal

Thérèse Lelli

Student- och doktorandombud

Kontakt

För studentärenden →

E-post
therese.lelli@soders.nu

Telefon
072-002 52 98

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Studentombud
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Malin Helldorff

Generalsekreterare

Kontakt

E-post
malin.helldorff@soders.nu

Telefon
072-002 59 63

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Generalsekreterare
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Oskar M Wiik

Kommunikatör och politisk sekreterare

Kontakt

E-post
oskar.m.wiik@soders.nu

Telefon
072-002 59 64

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Kommunikatör
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Isabella Blomstrand

Student- och doktorandombud

Kontakt

E-post
isabella.blomstrand@soders.nu

Telefon
072-002 59 65

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Studentombud
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Johanna Holmberg

Verksamhetsutvecklare med ansvar för medlemmar och föreningar

Kontakt

E-post
johanna.holmberg@soders.nu

Telefon
072-002 53 89

Brev
Södertörns högskolas studentkår
att: Verksamhetsutvecklare
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Styrelse

Frida Hanslep Kellén

Ordförande

Frida är studentkårens ordförande verksamhetsåret 2023/24 och studerar arkivarie- och kulturarvsprogrammet vid Södertörns högskola

Kontakt

frida.hanslep.kellen@soders.nu

Tilda Nyström

Vice ordförande

Tilda är vice ordförande för SöderS verksamhetsåret 2023/24 och studerar personalvetarprogrammet vid Södertörns högskola.

Kontakt

tilda.nystrom@soders.nu

Ronja Pedersen

Ledamot

Ronja studerar kulturanalys med inriktning hållbar utveckling vid Södertörns högskola och är ledamot i studentkårens styrelse för verksamhetsåret 2023/24

Kontakt

ronja.pedersen@soders.nu

Julia Runnelid

Tf. vice ordförande

Julia studerar utveckling och internationellt samarbete och är ledamot i studentkårens styrelse för verksamhetsåret 2023/24

Kontakt

julia.runnelid@soders.nu

Carmen Tran

Ledamot

Carmen är student på personalvetarprogrammet och är ledamot i studentkårens styrelse för verksamhetsåret 2023/24

Kontakt

carmen.tran@soders.nu

Sini Nurminen

Ledamot

Sini är student på retorikkonsultprogrammet och är ledamot i studentkårens styrelse för verksamhetsåret 2023/24.

Kontakt

sini.nurminen@soders.nu

Doktorandråd

Alice Bergholtz

Vice ordförande

Kontakt

alice.bergholtz@sh.se

Azul Romo Flores

Ordförande

Kontakt

azul.romo.flores@sh.se

Mateusz Miesiac

Sekreterare

Kontakt

mateusz.miesiac@sh.se

Valberedning

Matilda Spetz Tamburrini

Ledamot

Kontakta valberedningen

valberedning@soders.nu

Kontakta Matilda

matilda.spetz.tamburrini@soders.nu

Revisorer

Josefin Stern

Verksamhetsrevisor

Kontakt

revisor@soders.nu

Per Bolin

Inspektor

Kontakt

inspektor@soders.nu

PwC

Auktoriserad revisor

Skyddsombud

Rasmus Borg

Studerandeskyddsombud

Institutionen för polisiärt arbete

Studerar
Polisprogrammet

Kontakt
rasmus.borg@soders.nu

Eskil Höghielm Cederin

Studerandeskyddsombud

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Studerar
IT, medier och design

Kontakt
eskil.hoghielm.cederin@soders.nu

Emil Höglund

Studerandeskyddsombud

Institutionen för kultur och lärande

Studerar
Estetikprogrammet

Kontakt
emil.hoglund@soders.nu

Mohamad Mohamadali

Studerandeskyddsombud

Lärarutbildningen

Studerar
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil

Kontakt
mohamad.mohamadali@soders.nu

Mirjam Abed Mohamed

Studerandeskyddsombud

Institutionen för samhällsvetenskaper

Studerar
Masterprogrammet i offentlig organistation och ledning

Kontakt
mirjam.abed.mohamed@soders.nu

Ronja Pedersen

Studerandeskyddsombud

Institutionen för historia och samtidsstudier

Studerar
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa

Kontakt
ronja.pedersen@soders.nu

Isabella Blomstrand

Huvudstuderandeskyddsombud

Student- och doktorandombud på Södertörns högskolas studentkår

Kontakt
isabella.blomstrand@soders.nu

Thérèse Lelli

Huvudstuderandeskyddsombud

Student- och doktorandombud på Södertörns högskolas studentkår

Kontakt
therese.lelli@soders.nu

BookS

Sumaya Garad

Verksamhetschef

Kontakt
sumaya.garad@soders.nu

ESN Södertörn

Amina Rudhe Hajache

Ledamot

Adam Hemdan

Ordförande

Kontakt
president@esnsodertorn.org

Eleonora Ideström

Ledamot

Klaudia Lutaj

Eventansvarig

Kontakt
events@esnsodertorn.org

Dema Naddaf

Eventansvarig

Kontakt
events@esnsodertorn.org

SöderS Pub

Yassar Anwari

Ekonomiansvarig

Kontakt
yassar.anwari@soders.nu

Sofia Björdin

Vice ordförande

Kontakt
sofia.bjordin@soders.nu

Dominika Dzikiewicz

Funktionärsansvarig

Kontakt
dominika.dzikiewicz@soders.nu

Amalia Ehrenkrona

Eventansvarig

Kontakt
amalia.ehrenkrona@soders.nu

Lillian Falk

Marknadsföringsansvarig

Kontakt
lillian.falk@soders.nu

Matteus Graff

Inköpsansvarig

Kontakt
matteus.graff@soders.nu

Nathalie Kalldal

Funktionärsansvarig

Kontakt
nathalie.kalldal@soders.nu

Havan Nosrat

Ordförande

Kontakt
havan.nosrat@soders.nu

Alissar Shakrah

Ekonomiansvarig

Kontakt
allisar.shakrah@soders.nu

Matilda Spetz Tamburrini

Bokningsansvarig

Kontakt
matilda.spetz.tamburrini@soders.nu

SH Radio

Gustav Holmberg

Ledamot

Kontakt
radio@soders.nu

Frida Hanslep Kellén

Ledamot

Kontakt
radio@soders.nu

Tilda Nyström

Ledamot

Kontakt
radio@soders.nu

Moa Lund Pettersson

Ledamot

Kontakt
radio@soders.nu

Kristina Rosic

Ledamot

Kontakt
radio@soders.nu

Zhanna Zozulyak

Ordförande

Kontakt
radio@soders.nu