Kris, vård & stöd

Kontaktuppgifter och vägledning för studenter vid Södertörns högskola

Adresser

Huvudentré
Alfred Nobels allé 7
141 52 Huddinge

Aulan & aulafoajen (MB)
Alfred Nobels allé 1

F-huset & SöderS
Alfred Nobels allé 9

Biblioteket
Alfred Nobels allé 11

Primus
Alfred Nobels allé 15

LOGOS
Alfred Nobels allé 12

Taxientré & färdtjänst
Alfred Nobels allé 5

Kontakt till studentkåren vid akut händelse

Generalsekreterare
072-002 59 63

Ordförande
072-002 59 62

Kontakt till högskolan vid akut händelse

Väktare
08-608 45 00

Infocenter
08-608 40 00

Vårdinstanser i närheten

Närmaste vårdcentral
Flemingsbergs vårdcentral
Röntgenvägen 3, 141 52 Huddinge

Närmaste akutsjukhus
Akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset
Hälsovägen 13, C141, Flemingsberg

Vid larm

Om brandlarmet går ska du omedelbart utrymma från lokalerna. Uppsamlingsplats är Blickatorget utanför högskolans huvudbyggnad.

Alla ska stanna och avvakta ytterligare information och instruktioner från räddningsledare eller fastighetsägare innan det är okej att återgå till byggnaden.

Brandskydd

Brandsläckare i lokalerna. Säkerhetsrond. Sprinklers.

Vid brand

Om brand utbrutit i lokalerna ska du genast larma genom närmsta larmknapp. I F-huset på plan 5 finns närmast larmknapp vid nödutgången till vänster om scenen.

Behov av akut psykiatrisk vård

Vid stark suicidrisk – ring i första hand till Stockholm läns psykiatriska akutmottagning. Det går också att ringa 112 som har tillgång till PAM (psykiatrisk akut mobilitet) - i kort en ambulans för akuta psykiatriska tillstånd inklusive AKUT suicidrisk. Den är i tjänst varje dag kl 14 – 02, men även polis kan bistå vid akut suicidrisk dygnet runt.   

Jourmottagningen Psykiatri Sydväst:

Akutpsykiatriska bedömningar per telefon, på mottagningen efter tidsbeställning eller via hembesök. Rådgivning och hänvisning till rätt instans. Stöd- och krisbearbetning.


Telefonnummer: 08-585 849 20 (Öppet kl. 08.00 - 22:00)
Besöksadress: Medicingatan 47 (M47), Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Stockholms läns psykiatriska akutmottagning 

Öppet dygnet runt och tar emot alla som bor eller vistas i Stockholms län. Till akuten kan du komma själv eller med din närstående. Vägen in till akutmottagningen kan också gå via ambulans, polistransport eller via annan vård, till exempel beroendevården.


Telefonnummer: 08-123 492 00
Besöksadress: Vårdvägen 5, S:t Görans sjukhus

Behov av psykiatrisk vård

Studenthälsan vid Karolinska institutet 

Telefonnummer: 08-524 835 70
Besöksadress: Blickagången 7, Huddinge 

Företagshälsovård Avonova

Tidsbokning tel: 08-120 124 10
Huddingemottagningen 
Besöksadress: Kommunalvägen 1-5, 5 tr, Huddinge  

Mandometerklinikerna

Behandlar patienter med olika ätstörningar, i alla åldrar och båda kön.  De har fem kliniker i Sverige; fyra i Stockholm och en i Alingsås. Som boende i Stockholm söker man själv till Mandometerklinikerna genom en egenanmälan. Egenanmälan finns på 1177.se, under “Våra e-tjänster” på Mandometerklinikerna. Här loggar man in med BankID eller Freja eID Plus.  
 
Egenanmälan leder inte automatiskt till behandling på Mandometerklinikerna. Om man är i behov av att snabbt komma i kontakt med Mandometerklinikerna för hjälp och stöd är man välkommen att ringa på nedanstående telefonnummer.


Telefonnummer: 08-556 406 00

Stockholms centrum för ätstörningar

Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) bedriver öppenvård, dagvård och heldygnsvård för patienter i alla åldrar. De tar emot patienter främst från Stockholm men även från övriga delar av landet. Till SCÄ kommer man antingen via remiss eller söker själv genom att göre en egenanmälan. De erbjuder också stöd till närstående.

 
Telefonnummer: 08-123 44 100 (öppet måndag - fredag, 08:00-22:00)
Besöksadress: Wollmar Yxkullsgatan 27 B, 118 50 Stockholm

Behov av psykiatriskt stöd

Alkohollinjen

Alkohollinjen finns både för dig som önskar stöd i att förändra dina alkoholvanor och för dig som är orolig för någon annan. Du behöver inte ha funderat igenom något när du ringer.

 
Telefonnummer: 020-84 44 48

Brottsofferjouren

Politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att få stöd. 


Brottsofferjourens nationella telefoncentral nås på numret 116 006 – det europeiska numret för brottsofferstöd.

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.


Telefon: 020–50 50 50

Jourhavande präst

Erbjuder akut samtals- och krisstöd. En del av Svenska kyrkans själavård. Öppet alla kvällar kl 21.00–06.00. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er.

Självmordslinjen

90 101. Du kan ringa Självmordslinjen dygnet runt. Du kan också chatta med Självmordslinjen via föreningen Minds webbplats. Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv, men också för dig som har frågor och misstänker att en närstående kan vara i riskzonen. Du kan vara anonym om du vill. 
De som svarar på Självmordslinjen arbetar som volontärer hos Mind och de har alla utbildning i att förebygga självmord.
Föräldralinjen: 020-85 20 00
Äldrelinjen: 020-22 22 33
Hemsida: www.mind.se

Kurator, Södertörns högskola

Telefon: 08-608 43 84
Mail: kurator@sh.se
Besöksadress: Studentavdelningen, F-huset, rum F613

Fler organisationer

Vid pågående våldshandling

För de inblandades trygghet ska du omedelbart kontakta högskolans väktare om du bevittnar våldshandlingar på högskolans område. Tänk på att skydda dig själv. I väntan på väktare är det viktigt att du försöker distrahera våldshandlingarna utan att själv hamna i skada.

Våldshandling inom studentkårens lokaler eller verksamhet

Brottshändelser inom studentkårens verksamhet ska snarast möjligt meddelas studentkårens ordförande eller generalsekreterare. Studentkårens ledning ansvarar för åtgärder samt kontakt med högskolan och vid behov andra myndigheter.

Portning, avstängning och avskiljande

Om våldshandling sker i anslutning till SöderS verksamhet kan SöderS fatta beslut om att porta individer från SöderS lokaler.

Den som blivit utsatt kan också utfärda en anmälan om disciplinära åtgärder mot den som utfört våldshandlingarna. Vid grova fall kan en person även avskiljas från utbildningsväsendet i Sverige.