Företrädare för studenter och doktorander.

Här finner du alla utsedda representanter för studenterna i högskolans beredande och beslutande organ. Alla organ är sorterade på institution och därefter program- eller ämnesråd.

Om du är osäker på vilken institution du tillhör kan du använda ctrl±f (Windows) eller cmd±f (Mac) för att söka på sidan.

IHS/HSS

Institutionen för historia och samtidsstudier

Institutionsnämnd

Historia och samtidsstudier

Studentrepresentanter
NN, tillsatt studentrepresentant. Kontakta studentrepresentation@soders.nu

Suppleanter
-

Prefekt
Linda Vikdahl

Programråd

Arkivarie- och informationsförvaltning

Studentrepresentanter
-

Suppleanter
-

Programråd

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Programråd

Bibliotekarieprogrammet

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Europaprogrammet

Studentrepresentanter


Suppleanter
 

Programråd

Historikerprogrammet


Studentrepresentanter
Suppleanter
-

Programråd

Interkulturellt företagande

Studentrepresentanter
-

Suppleanter
-

Programråd

Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Ämnesråd

Arkeologi

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Ämnesråd

Arkivvetenskap

Studentrepresentanter
Loredana Vitiello Isacson
NN, kontakta studentrepresentation@soders.nu
Suppleanter
-

Ämnesråd

Etnologi

Studentrepresentanter
Herman Cadim

Suppleanter
-

Ämnesråd

Historia

Studentrepresentanter
Alex Masch

Suppleanter
-

Ämnesråd

Idéhistoria

Studentrepresentanter

Suppleanter
NN, tillsatt studentrepresentant. Kontakta studentrepresentation@soders.nu

Ämnesråd

Religionsvetenskap

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

IKL

Institutionen för kultur och lärande

Institutionsnämnd

Kultur och lärande

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Prefekt
Charlotta Weigelt

Övriga råd och nämnder

Forskarhandledarkollegium

Estetik

Doktorandrepresentant
-

Filosofi

Doktorandrepresentant
-

Genusvetenskap

Doktorandrepresentant
-

Den praktiska kunskapens teori

Doktorandrepresentant
-

Konstvetenskap

Doktorandrepresentant
-

Medie- och kommunikationsvetenskap

Doktorandrepresentant
-

Svenska

Doktorandrepresentant
-

Programråd

Estetikprogrammet

Studentrepresentanter
Suppleanter
-

Program- och ämnesråd

Svenska, Kommunikatörsprogrammet och masterprogram i svenska

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Programråd

Liberal Arts

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Master's Programme in Media, Communications and Cultural Analysis

Studentrepresentanter

Linda Svensson Krupke

Suppleanter

Programråd

Medievetarprogrammet

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Medier, engelska och globalisering

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Program- och ämnesråd

Retorik och retorikkonsultprogrammet

Studentrepresentanter

Suppleanter

Ämnesråd

Engelska

Studentrepresentanter

Suppleanter

Ämnesråd

Estetik

StudentrepresentanterSuppleanter
-

Ämnesråd

Genusvetenskap

StudentrepresentanterSuppleanter
-

Ämnesråd

Konstvetenskap

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Ämnesråd

Litteraturvetenskap, inklusive  forskarhandledarkollegium

Studentrepresentanter
Rickard Grönberg
NN, tillsatt studentrepresentant. Kontakta studentrepresentation@soders.nu


Suppleanter
-

Ämnesråd

Medie- och kommunikationsvetenskap

Studentrepresentanter
, doktorand

Suppleanter
-

NMT

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Institutionsnämnd

Naturvetenskap, miljö och teknik

Studentrepresentanter


Doktorandrepresentanter

Thea B.
Charles W. (suppleant)

Programråd

IT, medier & design

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Programråd

Masterprogrammet i miljövetenskap

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Programråd

Masterprogrammet i turismvetenskap

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Miljö och utveckling

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Spelprogrammet

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Turismprogrammet

StudentrepresentanterSuppleanter
-

Programråd

Utveckling och internationellt samarbete

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Programråd

Digital affärsutveckling inom event och projekt

Studentrepresentanter

Ämnesråd

Biologi

Studentrepresentanter
-

Suppleanter
-

Ämnesråd

Geografi

Studentrepresentanter
-

Suppleanter
-

Ämnesråd

Medieteknik

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Ämnesråd

Miljö och utveckling

Studentrepresentanter
-

Suppleanter
-

Ämnesråd

Turismvetenskap

Studentrepresentanter


Suppleanter

IPA

Institutionen för polisiärt arbete

Institutionsnämnd

Polisiärt arbete

Studentrepresentanter
NN, tillsatt studentrepresentant. Kontakta studentrepresentation@soders.nu

Suppleanter
-

Programråd

Polisutbildningen

Studentrepresentanter
NN, tillsatt studentrepresentant. Kontakta studentrepresentation@soders.nu

Suppleanter
-

Programråd

Polisiärt arbete (kandidatkurser)

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

ISV

Institutionen för samhälls-vetenskaper

Programråd

Ekonomi, teknik & design

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Ekonomiekandidatprogrammet

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Programråd

Entreprenörskap, innovation och marknad

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Internationell migration och etniska relationer

Studentrepresentanter
Rataj Hussein

Suppleanter

Programråd

Internationella ekonomprogrammet

Studentrepresentanter
Hanna Olsson


Suppleanter
-

Programråd

Journalistik med samhällsstudier

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Journalistik och digitala medier

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Konst, kultur & ekonomi

Studentrepresentanter

Suppleanter

Programråd

Leadership for sustainable development (Master's programme)

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Logistik och ekonomi

Studentrepresentanter


Suppleanter

Programråd

Magisterprogrammet i europarättsliga studier (European legal studies)

Studentrepresentanter
Kehinde Meredith-Idowu

Suppleanter
-

Programråd

Magisterprogram journalistik

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Management med IT

Studentrepresentanter
-

Suppleanter
-

Programråd

Masterprogram i offentlig organisation och ledning

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Programråd

Personalvetarprogrammet

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Ämnes- och Programråd

Socialt arbete och Socionomprogrammet

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Sport Management

StudentrepresentanterSuppleanter
-

Ämnesråd

Företagsekonomi

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Ämnesråd

Offentlig förvaltning

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Ämnesråd

Journalistik

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Ämnesråd

Juridik

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Ämnesråd

Nationalekonomi

Studentrepresentanter
Suppleanter
-

Ämnesråd

Psykologi

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Ämnesråd

Sociologi

StudentrepresentanterSuppleanter

Ämnesråd

Statsvetenskap

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

LU

Lärarutbildningen

Lärarutbildningsnämnden

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Akademisk ledare
Anders J Persson

Styrgrupp för centrum för professionsutveckling (CPU)

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Programråd

Förskollärarutbildningarna

Studentrepresentanter
Suppleanter
-

Programråd

Grundlärarutubildningen, föreskoleklass - årskurs 3

Studentrepresentanter
Melika Zare Hosseini

Suppleanter
-

Programråd

Grundlärarutbildningen, årskurs 4-6

Studentrepresentanter


Suppleanter
-

Programråd

Grundlärarutbildningen inriktning fritidshem

Studentrepresentanter

Suppleanter
-

Programråd

Ämneslärarutbildningen

Studentrepresentanter

Isak Lindahl

Suppleanter

Ämnesråd

Kritiska romska studier

Studentrepresentanter
-

Suppleanter
-

Ämnesråd

Pedagogik

Studentrepresentanter
Jey Sekobon

Suppleanter
-

Centrala organ

AC-föredragning

Avdelningschefen för studentavdelningens beslutsmöte.

Studentrepresentant

Suppleanter
-

Akademiskt stödforum

Studentrepresentant

Suppleant
-

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK)

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK) är ett samrådsorgan som ansvarar för att högskolans övergripande mål om arbetsmiljö regelbundet följs upp. Därutöver har varje institution en egen lokal arbetsmiljökommitté.

Studentrepresentanter
, student- och doktorandombud (huvudstuderandeskyddsombud)
Isabella Blomstrand- student- och doktorandombud

Ordförande
Hans Andersson, förvaltningschef

Övriga ledamöter
Ali Hajighasemi, arbetsgivarrepresentant
Per Noresund, arbetsgivarrepresentant
Ida Söderberg Tah, arbetsgivarrepresentant
Charlotta Weigelt, arbetsgivarrepresentant
Kai-Mikael Jää-Aro, huvudarbetsmiljöombud
Helena Korkeamäki, bit. huvudarbetsmiljöombud
Kim Silow Kallenberg, facklig representant 
Auria Acosta Tomas, facklig representant

Arbetsgruppen för att utveckla högskolans kommunikation utifrån gällande kommunikationspolicy

Studentrepresentant

Arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram och utveckla målsättningar för högskolans arbete med jämställdhetsintegrering inom uppdraget för Jämställdhet i högre utbildning (JiHU).

Studentrepresentant


Ordförande
Hans Andersson, förvaltningschef

Övriga ledamöter
Gustav Amberg, rektor, Högskoleledningen
Åsa Bharathi Larsson, lektor, Institutionen för kultur och lärande.
Vakant, Institutionen för historia och samtidsstudier
Sara Ferlander, ledamot Institutionsnämnden, Institutionen för samhällsvetenskaper
Karin Hansson, ledamot, Fakultetsnämnden
Charlotte Hillergård, enhetschef, Biblioteket
Anna Maria Saxgård, utbildningsadministratör, Institutionen för natur, miljö och teknik
Peter Armstrong Wedborn, Studentavdelningen
Nina Vettergren, HR-specialist, HR-avdelningen

Biblioteksrådet

Studentrepresentant

Disciplinnämnden

Studentrepresentanter
Amrit A.
Mohamad M.

Suppleant
Mirjam A. M.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämndens huvuduppgift är att ansvara för att Södertörns högskolas forskning och utbildning håller högsta kvalitet. Fakultetsnämnden ska delta i högskolans övergripande strategiska arbete med utveckling av forskning, forskarutbildning och utbildning. Den ska även bevaka etiska frågor av betydelse.

Studentrepresentanter
 (doktorandrepresentant), ordförande DoktorandrådetOrdförande
Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Övriga ledamöter
Elinor Andrén, docent miljövetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
Johan Eriksson, professor statsvetenskap
David Gunnarsson, lektor etnologi
Karin Hansson, docent medieteknik
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning
Leif Runefelt, professor idéhistoria

Fakultetsnämndens arbetsgrupp för kvalitetsarbete

Vilande råd


Studentrepresentanter
-

Suppleanter
-

Fakultetsnämndens forskarutbildningsutskott

Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom forskning och forskarutbildning till Fakultetsnämndens sammanträden. Utskottet beslutar även om kursplaner på forskarnivå och betygsnämnder.

Studentrepresentant
, doktorand

Ordförande
Johan Eriksson, professor statsvetenskap

Ledamöter
Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
Karin Hansson, docent medieteknik
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning

Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott

Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till Fakultetsnämndens sammanträden samt att fastställa utbildningsplaner.

Studentrepresentant


Ordförande
Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Övriga ledamöter
Leif Runefelt, professor idéhistoria
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
David Gunnarsson, lektor etnologi
Elinor Andrén, docent miljövetenskap

Forskningsetiska rådet

Forskningsetiska rådets uppgifter är att öka kunskapen om forskningsetiska frågor inom högskolan och att bedöma och utreda misstankar om avvikelser från god forskningssed.

Studentrepresentant
, doktorand

Ordförande och sammankallande
Kerstin Cassel

Övriga ledamöter
Stina Bengtsson, fakultetsnämnden
Jenny Gunnarsson Payne, lärare
Fredrik Svenaeus, lärare

Förvaltningschefsföredragning

Förvaltningschefens beslutsmöten.

Studentrepresentant

Suppleanter
-

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen består av 15 ledamöter. Ordförande och sju ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Tre ledamöter väljs av lärarkollegiet och tre utses av studentkåren, varav en ska vara doktorand. Rektor ingår också i högskolestyrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Studentrepresentanter
, ordfrande SöderS
, vice ordförande Doktorandrådet

Ordförande
Minoo Akhtarzand, Landshövding i Västmanlands län

Internationaliseringsrådet

Högskolans internationaliseringsråd ska verka för att initiativ i verksamheten och det omgivande samhället tas tillvara och möjliggörs och att de högskoleövergripande strategierna når ut till alla delar av verksamheten.

Studentrepresentanter

Suppleanter


Ordförande
Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering

IT-forum

IT-forum inventerar behov för administration, utbildning och forskning och fungerar som plattform för informationsspridning om utveckling av högskolans IT-miljö.

Studentrepresentant


Ordförande för IT-forum
Robert Jörfalk, enhetschef IT-stöd (CIT)

Sammansättning

  • Ordförande (enhetschef under CIT)
  • 1 representant från respektive insitution
  • 1 representant från lärarutbildningen
  • 1 representant från central förvaltning
  • 1 representant från biblioteket
  • 1 studentrepresentant

Ledningsråd

Ledningsrådet är ett rådgivande organ till rektor i strategiska frågor. Rektor är ordförande i rådet, som sammanträder två till tre gånger per termin.

Studentrepresentanter

, doktorandrådets vice ordförande
Frida Hanslep Kellén, SöderS ordförande

Meriteringskommittén

Meriteringskommittén ansvarar för processen för att antas som meriterad respektive excellent lärare.

Studentrepresentant
Vakant

Ordförande
Lena Roos, professor i religionsvetenskap

Övriga ledamöter
Pernilla Josefsson, lektor i medieteknik
Petra Lundberg Bouquelon, adjunkt i estetiska lärprocesser
Jan-Eric Nilsson, adjunkt i företagsekonomi

Projektgrupp för tillbudssystemet Stella

Studentrepresentant

Publikationskommittén

Publikationskommittén har till syfte att stödja publicering av kvalitativt högtstående forskning utförd av högskolans forskare och lärare.

Studentrepresentant
Saga Hansén, doktorand

Ordförande
Mikael Lönnborg, professor vid institutionen för samhällsvetenskaper

Övriga ledamöter
Norbert Götz, professor vid Institutionen för historia och samtidsstudier
Pernilla Josefsson, fil. dr. vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Lisa Petersen, bibliotekschef
Irina Sandomirskaja, professor vid Institutionen för kultur och lärande
Erik Wallrup, docent vid Institutionen för kultur och lärande

Rekryteringskommittén för humaniora (RK HUM)

Studentrepresentant


Suppleant
-

Rekryteringskommittén för samhälle, natur och teknik (RK SAM)

Studentrepresentant


Suppleant
-

Rektorsföredragning

Rektors beslutsmöte.

Studentrepresentant

Suppleanter
Tilda Nyström

Rådet för breddad rekrytering

Rådets uppdrag är att stimulera och utveckla högskolans arbete i frågor kopplade till breddad rekrytering och breddat deltagande och bidra till samordning av initiativ och aktiviteter inom området. I rådets uppdrag ingår att återkomma till rektor med förslag till högskolegemensam strategi för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Studentrepresentant
, student- och doktorandombud

Ordförande
Henrik Bohlin

Övriga ledamöter
Lena Roos, professor
Sofia Ågren, adjunkt
Kajsa Sköldvall, Högskolepedagogiska utvecklingsenheten
Cecilia Stadius, Biblioteket
Anna Lok, Studentavdelningen
Anna Ambrose, lektor (adjungerad)
Jessica Karlén, Kommunikationsavdelningen (adjungerad)
Karin Brage Areskoug, Studentavdelningen (administrativt stöd)

Strategiska samverkansrådet (SSR)

Strategiska samverkansrådet inrättades 2017 av rektor och syftar till att utveckla ett strukturerat arbete med strategisk samverkan vid Södertörns högskola samt mellan högskolan och dess parter. Därtill föreslår SSR till rektor långsiktiga, kortsiktiga och prioriterade samverkansaktiviteter. SSR utgör även styrgrupp för högskoleövergripande samverkansaktiviteter vid Södertörns högskola.

Studentrepresentanter


Ordförande
Peter Dobers

Övriga ledamöter
Ester Appelgren, prefekt Institutionen för natur, miljö och teknik
Per Bolin, prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier
Kerstin Cassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg
Joakim Ekman, föreståndare CBEES
Ali Hajighasemi, prefekt Institutionen för samhällsvetenskaper
Mats Landqvist, proprefekt Institutionen för kultur och lärande
Dan-Anders Lidholm, enhetschef Externa relationer
Anders J Persson, akademisk ledare, Lärarutbildningen
Minna Räsänen, prefekt Institutionen för polisiärt arbete
Cheick Wagué, rektorsråd för samverkan

Styrgrupp för studieverkstan

Studentrepresentant

Styrgrupp för En stärkt studenthälsa

Studentrepresentant

Styrgrupp för Förstudiedirektivet för utbildningsplaneringsprocessen

Studentrepresentant