Doktorand- och studentrepresentanter.

Här finner du alla utsedda representanter för studenterna i högskolans beredande och beslutande organ. Alla organ är sorterade på institution och därefter program- eller ämnesråd.

Om du är osäker på vilken institution du tillhör kan du använda ctrl±f (Windows) eller cmd±f (Mac) för att söka på sidan.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Institutionen för kultur och lärande

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Institutionen för polisiärt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

Högskolegemensamma och övriga organ

Institutionen för historia och samtidsstudier (IHS/HSS)
Institutionsnämnd

Historia och samtidsstudier

Ordinarie

Elsa Österberg
Studentrepresentant (ordinarie)

Ronja Pedersen  

20rope@suni.seProgramråd

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)

Frida Hanslep Kellén

fridahanslep@gmail.com


Programråd

Biblotikarieprogrammet

Ordinarie

Elsa Österberg


Programråd

Europaprogrammet

Studentrepresentant

Dema NaddafStudentrepresentant


Programråd

Historikerprogrammet

StudentrepresentantStudentrepresentant(ordinarie)

Rut Eklund

Programråd

Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling

Studentrepresentant (ordinarie)

Ronja Pedersen


Studentrepresentant (ordinarie)

Amanda Velásquez 

21amve@suni.se


Studentrepresentant (ordinarie)

Adelle Sobreira Johansson 

adellejohansson@gmail.com

Ämnesråd

Arkeologi

Studentrepresentant


Ämnesråd

Biblioteks- och informationsvetenskap

Studentrepresentant

Elsa Österberg

Ämnesråd

Etnologi

Studentrepresentant

Frida Hanslep Kellén

Ämnesråd

Historia

Doktorandrepresentant

Lovisa Olsson

Ämnesråd

Idéhistoria

Studentrepresentant (ordinarie)

Camila Cid

camilacidcarlsson@gmail.com


Studentrepresentant (ordinarie)

Elin Söderlund

elin@soderlunds.net


Studentrepresentant (ordinarie)

Helena Schönbeck

Hethert@gmail.com 
Institutionen för kultur och lärande (IKL)
Programråd

Estetikprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)

Emelie VallinStudentrepresentant (ordinarie)

Timmi Andersson

tmp184213@protonmail.comProgram- och ämnesråd

Svenska och kommunikatörsprogrammet


Studentrepresentant (ordinarie)

Eza Amin

eza.amin@hotmail.comProgramråd

Liberal Arts

Studentrepresentant

Rita Yacub

Programråd

Masterprogrammet i Filosofi

Studentrepresentant (ordinarie)

Olle Bild 

olle_bild@hotmail.comProgramråd

Medievetarprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)

Aneta Chmurzynska


Studentrepresentant (ordinarie)

Constance Karngård

Connie.karngard@hotmail.comProgramråd

Medier, engelska och globalisering


Studentrepresentant (ordinarie)Studentrepresentant (ordinarie)Studentrepresentant (ordinarie)
Program- och ämnesråd

Retorik och retorikkonsultprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)

Sini Nurminen
Studentrepresentant (ordinarie)

Cissiua Abdella 

cissiua.guda@gmail.com Studentrepresentant (ordinarie)

Julia Ekblom

julia.ekblom@hotmail.com


Studentrepresentant (suppleant)

Erik Tjernström

22ertj@suni.se


Ämnesråd

Engelska

Studentrepresentant

Branko LadanStudentrepresentantStudentrepresentant


Ämnesråd

Estetik

Studentrepresentant (ordinarie)

Axel Ramström

ramstromaxel@gmail.com
Doktorandrepresentant

Mats Dahllöv


Ämnesråd

Genusvetenskap

Studentrepresentant (ordinarie)


Tillsatt, kontakta: 

studentrepresentation@soders.nu
Ämnesråd

Konstvetenskap

Studentrepresentant (ordinarie)

Tina Li 

tinax.li3@gmail.com
Ämnesråd

Litteraturvetenskap

Studentrepresentant (ordinarie)Studentrepresentant (ordinarie)Studentrepresentant (ordinarie)

Emil Höglund

emil.hoglund@soders.nuÄmnesråd

Medie- och kommunikationsvetenskap


Studentrepresentant (ordinarie)

Stefie Mayazi 

22stma4@suni.seStudentrepresentant (ordinarie)

Doktorandrepresentant

Saga Hansen 

saga.hansen@sh.seÄmnesråd

Retorik

Se Program- och ämnesråd för Retorik och retorikprogrammet

Ämnesråd

Svenska

Se Program- och ämnesråd för Svenska och kommunikatörsprogrammet

Program- och ämnesråd

Den praktiska kunskapens teori

Studentrepresentant (ordinarie)

Ia mårtensson astvik 

Iamastviks@icloud.com
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Institutionsnämnd

Naturvetenskap, miljö och teknik

Studentrepresentant

Marianne-Sara BandaDoktorandrepresentant

Tatiana Sokolova


Doktorandrepresentant (Suppleant)

Thérese Janzén

Programråd

IT, medier & design

Studentrepresentant

Fanny Franzén

Programråd

Masterprogrammet i turismvetenskap

Studentrepresentant (ordinarie)

Anna Nirkow

anna199806@web.de

Programråd

Miljö och utveckling

Studentrepresentant (ordinarie)

Marianne-Sara BandaStudentrepresentant (ordinarie)

Isabella Glinghammar

21isgl@suni.seProgramråd

Spelprogrammet

Studentrepresentant(ordinarie)

Tim Blom

21tibl1@suni.seStudentrepresentant(ordinarie)Studentrepresentant(ordinarie)
Programråd

Turismprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)

Sandra Myrberg 

sandrasandra99@hotmail.com


Programråd

Utveckling och internationellt samarbete

Studentrepresentant (ordinarie)

Jakob Blom

20jabl@suni.se 

Institutionen för polisiärt arbete
Institutionsnämnd

Polisiärt arbete

Studentrepresentant (ordinarie)

Tillsatt, kontakta: 

studentrepresentation@soders.nu
Programråd

Polisutbildningen

Studentrepresentant (ordinarie)

Sammy BougernStudentrepresentant (ordinarie)

Tillsatt, kontakta: 

Ämnesråd

Kandidatkurs i Polisiärtarbete

Studentrepresentant (ordinarie)

Tillsatt, kontakta: 

Institutionen för samhällsvetenskaper (ISV)
Institutionsnämnd

Samhällsvetenskaper

Studentrepresentant (ordinarie

Sandra DuruStudentrepresentant (ordinarie)

Abrar Jadallah Eisheh 

Abrarwalid@hotmail.comProgramråd

Ekonomiekandidatprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)

Axel Bjärgvide
Studentrepresentant (ordinarie)

Joel Sundberg

21josu1@suni.seProgramråd

Entreprenörskap, innovation och marknad


Studentrepresentant (ordinarie)

Julia Isaksson

julia.l.isaksson@hotmail.comStudentrepresentant

Michelle Hruska

Programråd

Filosofi, politik och ekonomi (kandidatprogram)

Studentrepresentant (ordinarie)

Kayhan Kavakli

kayhan.kavakli@hotmail.com

Studentrepresentant (ordinarie)Studentrepresentant (ordinarie)


Programråd

Internationell migration och etniska relationer

Studentrepresentant (ordinarie)

Rataj Hussein Studentrepresentant (ordinarie)

Leyla Agharzayeva 

leyla.huseynova@hotmail.seStudentrepresentant (ordinarie)

Amrit Albert

22amal2@suni.se


Studentrepresentant (suppleant)

Josefine Karlsson

jozefinekarlsson@hotmail.se


Studentrepresentant (suppleant)

Mane Hayrapetyan 

manemanet1@gmail.com

Programråd

Internationella ekonomprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)Studentrepresentant (ordinarie)

Hanna Olsson


Studentrepresentant (Suppleant)Studentrepresentant (Suppleant)


Programråd

Konst, kultur & ekonomi

Studentrepresentant (ordinarie)

Sofia Sapan 

sofia.sapanova@gmail.com
Programråd

Leadership for sustainable development (Master's programme)

Studentrepresentant

Natalia CossioStudentrepresentant

Sania Khan

Programråd

Logistik och ekonomi

StudentrepresentantStudentrepresentant (ordinarie)

Annie Östlingsson 

22anos1@suni.seProgramråd

Magisterprogram journalistik

Studentrepresentant

Julius SchmidtStudentrepresentant

Vladimir Gospodinov

Programråd

Masterprogram i offentlig organisation och ledning

Studentrepresentant

Rebecka Tomasson

Programråd

Personalvetarprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)

Elin BrattströmStudentrepresentant (ordinarie)Studentrepresentant (ordinarie)

Sofie Levén

 

Ämnes- och Programråd

Socialt arbete och Socionomprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)

Nouman Feyzi 

Noumanfeyzi@gmail.comStudentrepresentant (ordinarie)

Kamila Rezaei

Kamila.rezaei@icloud.comProgramråd

Sport Management

Studentrepresentant (ordinarie)Studentrepresentant (ordinarie)
Studentrepresentant (ordinarie)

Linn Hansén

linnhanseen@gmail.comStudentrepresentant (suppleant)


Ämnesråd

Företagsekonomi

Studentrepresentant (ordinarie)
Studentrepresentant (ordinarie)

Wilma Holgersson

wilma.holgersson@live.se


Studentrepresentant (ordinarie)

Emilia Strand

emilia.strand@sofre.se
Ämnesråd

Offentlig förvaltning

Studentrepresentant (ordinarie)

Rasmus Fransson

fransson.rasmus@gmail.com


Ämnesråd

Offentlig rätt

Studentrepresentant


Ämnesråd

Journalistik

Studentrepresentant (ordinarie)

Tillsatt, kontakta: 

studentrepresentation@soders.nuÄmnesråd

Juridik

Studentrepresentant (ordinarie)

Leyla Agharzayeva 

leyla.huseynova@hotmail.se


Ämnesråd

Psykologi

Studentrepresentant (ordinarie)

Domingos Enriques Alvén

boban_g@hotmail.com


Studentrepresentant (ordinarie)Studentrepresentant (ordinarie)

Oliver Schönqvist

oliver.schonqvist@gmail.com

Ämnesråd

Sociologi

Studentrepresentant (ordinarie)

Carter CadimStudentrepresentant (ordinarie)

Josefine Karlsson

jozefinekarlsson@hotmail.se


Studentrepresentant (ordinarie)

Christina Louit Lubinski 

Christina_lubinski@hotmail.comÄmnesråd

Statsvetenskap


Studentrepresentant (ordinarie)

Adnan Dzanko

18addz@suni.seStudentrepresentant


Lärarutbildningen
Programråd

Förskollärarutbildningarna

Studentrepresentant (Ordinarie)

Laila Camlibel Ekström

lailayesim@yahoo.com


Studentrepresentant (ordinarie)

Sara Roos

22saro1@suni.se
Programråd

Grundlärarutubildningen, föreskoleklass - årskurs 3

Studentrepresentant (ordinarie)

Tillsatt, kontakta: 

studentrepresentation@soders.nu
Studentrepresentant (ordinarie)

Melika Zare HosseiniStudentrepresentant (ordinarie)

Sofia Tullgren

21sotu@suni.seProgramråd

Grundlärarutbildningen, årskurs 4-6

Studentrepresentant

Hugo Norstedt

Programråd

Grundlärarutbildningen inriktning fritidshem

Studentrepresentant (ordinarie)

Nasreen Wali 

Nasreenwali_@hotmail.com


Studentrepresentant (ordinarie)

Elias Viklund 

eliasviklund@gmail.com
Programråd

Ämneslärarutbildningen

Studentrepresentant (ordinarie)

Alicia Enström

 


Studentrepresentant (ordinarie)

Aisha Johansson 

aishajohansson91@gmail.comÄmnesråd

Pedagogik

Studentrepresentant


Högskolegemensamma organ

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK)

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK) är ett samrådsorgan som ansvarar för att högskolans övergripande mål om arbetsmiljö regelbundet följs upp. Därutöver har varje institution en egen lokal arbetsmiljökommitté.

Studentrepresentanter
, student- och doktroandombud
, student- och doktorandombud (huvudstuderandeskyddsombud)

Ordförande
Hans Andersson, förvaltningschef

Övriga ledamöter
Ali Hajighasemi, arbetsgivarrepresentant
Per Noresund, arbetsgivarrepresentant
Ida Söderberg Tah, arbetsgivarrepresentant
Charlotta Weigelt, arbetsgivarrepresentant
Kai-Mikael Jää-Aro, huvudarbetsmiljöombud
Helena Korkeamäki, bit. huvudarbetsmiljöombud
Kim Silow Kallenberg, facklig representant 
Auria Acosta Tomas, facklig representant

Arbetsgruppen för Europauniversitetet

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram och utveckla målsättningar för högskolans arbete med jämställdhetsintegrering inom uppdraget för Jämställdhet i högre utbildning (JiHU).

Studentrepresentant

Ordförande
Hans Andersson, förvaltningschef

Övriga ledamöter
Gustav Amberg, rektor, Högskoleledningen
Åsa Bharathi Larsson, lektor, Institutionen för kultur och lärande.
Vakant, Institutionen för historia och samtidsstudier
Sara Ferlander, ledamot Institutionsnämnden, Institutionen för samhällsvetenskaper
Karin Hansson, ledamot, Fakultetsnämnden
Charlotte Hillergård, enhetschef, Biblioteket
Anna Maria Saxgård, utbildningsadministratör, Institutionen för natur, miljö och teknik
Peter Armstrong Wedborn, Studentavdelningen
Nina Vettergren, HR-specialist, HR-avdelningen

Bedömargruppen

Studentrepresentant

Thérèse Lelli


Biblioteksrådet

Studentrepresentant

Elsa Österberg


Disciplinnämnden

Studentrepresentant (ordinarie)

Carter Cadim Studentrepresentant (ordinarie)

Amrit Albert


Fakultetsnämnden

Fakultetsnämndens huvuduppgift är att ansvara för att Södertörns högskolas forskning och utbildning håller högsta kvalitet. Fakultetsnämnden ska delta i högskolans övergripande strategiska arbete med utveckling av forskning, forskarutbildning och utbildning. Den ska även bevaka etiska frågor av betydelse.

Studentrepresentanter
, ordförande Doktorandrådet (ordinarie)
(ordinarie)
Vakant

Ordförande
Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Övriga ledamöter
Elinor Andrén, docent miljövetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
Johan Eriksson, professor statsvetenskap
David Gunnarsson, lektor etnologi
Karin Hansson, docent medieteknik
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning
Leif Runefelt, professor idéhistoria

Fakultetsnämndens arbetsgrupp för kvalitetsarbete

Studentrepresentant

Helene Prohorenko

Fakultetsnämndens forskarutbildningsutskott

Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom forskning och forskarutbildning till Fakultetsnämndens sammanträden. Utskottet beslutar även om kursplaner på forskarnivå och betygsnämnder.

Studentrepresentant
, doktorand

Ordförande
Johan Eriksson, professor statsvetenskap

Ledamöter
Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
Karin Hansson, docent medieteknik
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning

Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott

Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till Fakultetsnämndens sammanträden samt att fastställa utbildningsplaner.

Studentrepresentant
Vakant

Ordförande
Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Övriga ledamöter
Leif Runefelt, professor idéhistoria
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
David Gunnarsson, lektor etnologi
Elinor Andrén, docent miljövetenskap

Fakultetsnämndens valberedning

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fokusgrupp: Campusutveckling

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Forskningsetiska rådet

Forskningsetiska rådets uppgifter är att öka kunskapen om forskningsetiska frågor inom högskolan och att bedöma och utreda misstankar om avvikelser från god forskningssed.

Studentrepresentant
, doktorand

Ordförande och sammankallande
Kerstin Cassel

Övriga ledamöter
Stina Bengtsson, fakultetsnämnden
Jenny Gunnarsson Payne, lärare
Fredrik Svenaeus, lärare

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen består av 15 ledamöter. Ordförande och sju ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Tre ledamöter väljs av lärarkollegiet och tre utses av studentkåren, varav en ska vara doktorand. Rektor ingår också i högskolestyrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Studentrepresentanter
, vice ordförande SöderS
, ordförande SöderS
, vice ordförande Doktorandrådet

Ordförande
Minoo Akhtarzand, Landshövding i Västmanlands län

Internationaliseringsrådet

Högskolans internationaliseringsråd ska verka för att initiativ i verksamheten och det omgivande samhället tas tillvara och möjliggörs och att de högskoleövergripande strategierna når ut till alla delar av verksamheten.

Studentrepresentant (ordinarie)

Eva Lopes

21evpe@suni.seOrdförande
Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering

IT-forum

IT-forum inventerar behov för administration, utbildning och forskning och fungerar som plattform för informationsspridning om utveckling av högskolans IT-miljö.

Studentrepresentant


Ordförande för IT-forum
Robert Jörfalk, enhetschef IT-stöd (CIT)

Sammansättning

  • Ordförande (enhetschef under CIT)
  • 1 representant från respektive insitution
  • 1 representant från lärarutbildningen
  • 1 representant från central förvaltning
  • 1 representant från biblioteket
  • 1 studentrepresentant

Ledningsråd

Ledningsrådet är ett rådgivande organ till rektor i strategiska frågor. Rektor är ordförande i rådet, som sammanträder två till tre gånger per termin.

Studentrepresentanter
, SöderS ordförande
, doktorandrådets vice ordförande

Meriteringskommittén

Meriteringskommittén ansvarar för processen för att antas som meriterad respektive excellent lärare.

Studentrepresentant
Vakant

Ordförande
Lena Roos, professor i religionsvetenskap

Övriga ledamöter
Pernilla Josefsson, lektor i medieteknik
Petra Lundberg Bouquelon, adjunkt i estetiska lärprocesser
Jan-Eric Nilsson, adjunkt i företagsekonomi

Projektgrupp: En stärkt studenthälsa

Studentrepresentant

Thérèse Lelli

Publikationskommittén

Publikationskommittén har till syfte att stödja publicering av kvalitativt högtstående forskning utförd av högskolans forskare och lärare.

Studentrepresentant
Saga Hansén, doktorand

Ordförande
Mikael Lönnborg, professor vid institutionen för samhällsvetenskaper

Övriga ledamöter
Norbert Götz, professor vid Institutionen för historia och samtidsstudier
Pernilla Josefsson, fil. dr. vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Lisa Petersen, bibliotekschef
Irina Sandomirskaja, professor vid Institutionen för kultur och lärande
Erik Wallrup, docent vid Institutionen för kultur och lärande

Referensgrupp för högskolans konstnärsresidens

Studentrepresentant (ordinarie)

Emil Höglund

emil.hoglund@soders.nu
Referensgrupp för Sustainlab

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Rekryteringskommittén för humaniora

Studentrepresentant (ordinarie)

Axel Ramström 

ramstromaxel@gmail.com
Rekryteringskommittén för sam, nat och teknik

Studentrepresentant (ordinarie)

Fanny Franzén

fannyfranzen@hotmail.com
Rådet för breddad rekrytering

Rådets uppdrag är att stimulera och utveckla högskolans arbete i frågor kopplade till breddad rekrytering och breddat deltagande och bidra till samordning av initiativ och aktiviteter inom området. I rådets uppdrag ingår att återkomma till rektor med förslag till högskolegemensam strategi för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Studentrepresentant
, student- och doktorandombud
Carter Cadim

Ordförande
Henrik Bohlin

Övriga ledamöter
Lena Roos, professor
Sofia Ågren, adjunkt
Kajsa Sköldvall, Högskolepedagogiska utvecklingsenheten
Cecilia Stadius, Biblioteket
Anna Lok, Studentavdelningen
Anna Ambrose, lektor (adjungerad)
Jessica Karlén, Kommunikationsavdelningen (adjungerad)
Karin Brage Areskoug, Studentavdelningen (administrativt stöd)

Rådet för högskolepedagogik och bildning

Studentrepresentant

Thérèse Lelli

Strategiska samverkansrådet (SSR)

Strategiska samverkansrådet inrättades 2017 av rektor och syftar till att utveckla ett strukturerat arbete med strategisk samverkan vid Södertörns högskola samt mellan högskolan och dess parter. Därtill föreslår SSR till rektor långsiktiga, kortsiktiga och prioriterade samverkansaktiviteter. SSR utgör även styrgrupp för högskoleövergripande samverkansaktiviteter vid Södertörns högskola.

Studentrepresentanter
, doktorand
Vakant

Ordförande
Peter Dobers

Övriga ledamöter
Ester Appelgren, prefekt Institutionen för natur, miljö och teknik
Per Bolin, prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier
Kerstin Cassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg
Joakim Ekman, föreståndare CBEES
Ali Hajighasemi, prefekt Institutionen för samhällsvetenskaper
Mats Landqvist, proprefekt Institutionen för kultur och lärande
Dan-Anders Lidholm, enhetschef Externa relationer
Anders J Persson, akademisk ledare, Lärarutbildningen
Minna Räsänen, prefekt Institutionen för polisiärt arbete
Cheick Wagué, rektorsråd för samverkan

Styrgrupp för studieverkstan

Studentrepresentant

Rita Yacub

Styrgrupp för webbplatser

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för En stärkt studenthälsa

Studentrepresentant

Malin Helldorff

Styrgrupp för Kritisk kulturteori (KKT)

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för lärarutbildningen

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för miljövetenskapliga studier

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu