Vem är Södertörns högskolas bästa lärare?

Nominera till Guldgripen - utmärkelsen för Södertörns högskolas bästa lärare! Skicka in din nominering senast 17 december 2023.

Den nominerade ska:

 • Ha en god pedagogisk förmåga
 • Visa och sprida entusiasm för sitt ämne
 • Verka för studenternas bästa
 • Hålla inspirerande och väl förberedda föreläsningar/seminarium
 • Ha en god förmåga att kommunicera och ge relevant information
 • Uppmuntra och entusiasmera studenterna att engagera sig i utbildnings- och kvalitetsarbete
 • Uppmuntra studenterna att engagera sig i studentlivet

Beslut fattas utifrån hur väl den nominerade uppfyller Guldgripens kriterier utifrån nomineringen.

Utdelning av utmärkelsen

Nomineringarna behandlas av en jury som utses av styrelsen. Vem som utses till årets Guldgripen tillkännages av juryns ordförande efter att juryn tagit sitt beslut. Utmärkelsen delas ut vid Södertörn hyllar i anslutning till Akademisk högtid. Juryn består av:

 • SöderS ordförande
 • Ett av SöderS student- och doktorandombud
 • Södertörns högskolas rektor
 • Fakultetsnämndens ordförande

Nominera till Guldgripen 2023

Om dig/er som nominerar
Om er nominering

Om Guldgripen - Studentkårens pedagogiska utmärkelse till Södertörns högskolas bästa lärare

En student investerar flera år av sitt liv i sin framtid och det är högskolorna och universitetens största uppgift att se till att den investeringen lönar sig. Kvaliteten på utbildningar ska vara den bästa tänkbara så att studenten har de bästa förutsättningarna för att gå vidare i arbetslivet efter examen. För att detta ska vara möjligt ställs höga krav på lärarna.

Södertörns högskola lägger stor vikt vid att studenterna ska möta forskande lärare, och lärare med stor praktisk erfarenhet från arbetslivet. Det är dock en sak att ha teoretisk och praktisk kunskap, och en annan att förmå förmedla skapa utrymme för studenterna att tillvarata denna kunskap. Det handlar inte bara om att den ena parten ska lära den andra, utan om att skapa möten i lärandemiljön där studenterna själva får vara aktiva aktörer i sitt lärande. Det handlar om att förmå studenterna att våga ställa frågor om sådant de inte förstår, att våga pröva tankar och resonemang, och för läraren att vägleda, förklara det obegripliga så att det blir begripligt, utan att ge för många pekpinnar.

Det finns många lärare som tar pedagogik på stort allvar. Sedan finns det lärare som gör ett särskilt avtryck i studenternas studietid. Lärare som brinner extra för mötet med studenterna. Lärare som inte bara lyckas lära ut, utan även möta studenterna precis där de är. Lärare som ger studenterna utrymme att utveckla inte bara sin ämneskunskap, utan även sig själva. Lärare som ser sin egen utveckling i mötet med studenterna som lika viktig för att nå ny kunskap och utveckla sin pedagogik och sig själv. Lärare som studenter minns som förebilder långt efter att studierna avslutats.

Dessa eldsjälar lyfter SöderS genom att dela ut utmärkelsen Guldgripen – Södertörns högskolas mest pedagogiska lärare, enligt studenterna själva.

Nomineringsförfarandet
Studenter vid Södertörns högskola nominerar kandidater till Guldgripen. Nomineringen ska innehålla kandidatens namn, lärarens ämnesområde samt en välformulerad motivering. Flera studenter kan skriva under en motivering. Nominering kan lämnas under hela året, fram till av SöderS styrelse beslutat slutdatum. Förslag som inkommer efter slutdatum ska beaktas under nästkommande verksamhetsår.